Siirry sisältöön
Saavutettavuusdirektiivi.fi

Verkkopalveluiden saavutettavuus ei ole erillinen toimenpide, vaan osa suunnittelua ja tekemistä. Saavutettava verkkopalvelu noudattaa WCAG -kriteeristöä ja vastaa käyttäjien tarpeisiin.

Mikä tahansa verkkosivusto voi olla saavutettava. Se pitää vain suunnitella oikealla tavalla. Saavutettavuus verkkopalveluissa tarkoittaa, että ketään ei suljeta ulkopuolelle. Tavoite on, että verkkopalveluita pystyy käyttämään rajoitteista ja tilanteesta riippumatta.

Saavutettava verkkopalvelu on monella tavalla parempi kuin tavallinen verkkopalvelu.

Saavutettava verkkopalvelu on monella tavalla parempi kuin tavallinen verkkopalvelu. Sitä on helpompi käyttää, ymmärtää ja hallita. Se palvelee jokaista verkossa toimivaa. Se ei sulje ketään ulkopuolelle.

Saavutettavien verkkopalveluiden luominen vaatii kuitenkin asiantuntemusta. Kyseessä ei ole erillinen toimenpide, vaan tapa kehittää verkkopalveluita. Ja ennen kaikkea kyse on arvovalinnasta: siitä, että halutaan kaikkien pääsevän mukaan.

Saavutettava verkkopalvelu on WCAG-standardin mukainen

Mitä saavutettavalta verkkopalvelulta sitten käytännössä vaaditaan? Kaikki perustuu WCAG-standardiin, jonka ensimmäinen versio on julkaistu jo vuonna 1999. Uusin versio eli versio julkaistiin keväällä 2018.

Mikään uusi juttu saavutettavuus ei ole, vaan keinot sen ovat olleet jo pitkään olemassa. Vasta nyt niihin kuitenkin on alettu kiinnittää huomioita.

Saavutettava verkkopalvelu täyttää WCAG-standardin vaatimukset ja vastaa käyttäjien tarpeisiin. Direktiivin tullessa voimaan WCAG-standardi tulee isommaksi osaksi verkkopalveluiden kehittämistä.

WCAG 2.0 (suomeksi)(siirryt toiseen palveluun)(siirryt toiseen palveluun)

WCAG 2.1 eli uusin versio (englanniksi)(siirryt toiseen palveluun)(siirryt toiseen palveluun)

Kenelle WCAG on suunnattu

WCAG on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät verkko- ja mobiilipalveluiden parissa. Sitä käyttävät kehittäjät ja saavutettavuusasiantuntijat, mutta sitä on hyötyä myös sisällöntuottajille ja ylläpitäjille.

Kenelle WCAG on tarkoitettu?

Neljä periaatetta: havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja toimintavarma

Saavutettavuus liittyy WCAG-ohjeistoon. Siinä on neljä perusperiaatetta, jotka verkkopalvelun pitää täyttää.

WCAG-standardiin kuuluu neljä perusperiaatetta. Niiden mukaan verkkopalvelun tulee olla havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja lujatekoinen. Jokainen periaate pitää sisällään ohjeita ja kriteerejä, jotka verkkopalvelun pitää täyttää.

Monet WCAG-standardin kriteereistä koskevat vain verkkopalvelujen teknistä puolta ja liittyvät koodiin. Osa kuitenkin liittyy sisällöntuottajien ja ylläpitäjien työhön. Siksi vaatimuksiin on hyvä tutustua.

PERIAATE: HAVAITTAVA

Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit pitää esittää tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.

Esimerkkejä kriteereistä:

 • Kontrastin on oltava selkeä, että teksti erottuu taustasta ja sitä pystyy lukemaan helposti.
 • Rivivälin on oltava vähintään 1,5.
 • Videoissa on oltava tekstitys. Jos tekstitystä ei ole, videoiden yhteydessä on oltava sisältöä vastaava tekstisisältö.

PERIAATE: HALLITTAVA

Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin pitää olla hallittavia.

Esimerkkejä kriteereistä:

 • Sivustoa pitää pystyä käyttämään pelkällä näppäimistöllä.
 • Käyttäjällä on tarpeeksi aikaa suorittaa erilaiset toiminnot.
 • Sivustolla ei saa olla sisältöä, joka välähtäisi yli kolme kertaa sekunnissa.
 • Käyttäjälle pitää tarjota tapoja navigoida ja hahmottaa sijaintinsa sivustolla.

PERIAATE: YMMÄRRETTÄVÄ

Tee tekstisisällöstä luettavaa ja ymmärrettävää.

Esimerkkejä kriteereistä:

 • Jokaisen sivun kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti.
 • Tekstin ei pitäisi vaatia peruskoulun opetuksen vaatimukset ylittävää lukutaitoa. Jos se vaatii, käyttäjälle pitää tarjota täydentävää tai vaihtoehtoista sisältöä.
 • Lomakkeiden eri kohdilla on oltava kuvaavat nimet.

PERIAATE: LUJATEKOINEN

Sisällön pitää olla riittävän lujatekoinen, jotta se voidaan luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia, mukaan lukien avustavat teknologiat.

Esimerkkejä kriteereistä:

 • Sisältöelementeillä on oltava täydelliset alku- ja lopputagit.
 • Kaikkien käyttöliittymän elementtien nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti.

Saavutettavuuden kolme eri tasoa: A, AA ja AAA

Verkkopalveluiden saavutettavuudessa on WCAG -ohjeiston mukaan kolme eri tasoa: A, AA, ja AAA. A-tasoon kuuluu vähiten kriteerejä, kun taas AAA-tasoon niitä kuuluu eniten.

Verkkopalveluita kehitettäessä olisi hyvä tähdätä vähintään AA-tasoon. Jos todella halutaan palvella eri käyttäjäryhmiä, kannattaa tavoitteeksi asettaa AAA-taso.

Tasoja tärkeämpää on kuitenkin tuntea oman verkkopalvelun eri käyttäjäryhmät ja vastata juuri heidän tarpeisiinsa. Tämä palvelee lopulta paremmin käyttäjiä.

Esteettömät verkkosivut vaativat asiantuntemusta suunnittelijalta, toteuttajalta ja ylläpitäjältä

Esteettömät verkkosivut eli saavutettavat verkkosivut eivät vaadi taikatemppuja. Asiantuntemusta ne kylläkin vaativat. Ennen kaikkea kyse on halusta luoda verkkopalveluita, jotka ovat kaikkien saavutettavissa.

LUE LISÄÄ AIHEESTA

Mitä saavutettavuus tarkoittaa eri käyttäjäryhmille?(siirryt toiseen palveluun)

7 asiaa, jotka saavutettavuuden eteen voi tehdä heti(siirryt toiseen palveluun)

Saavutettavuusdirektiivi valtiovarainministeriön sivuilla(siirryt toiseen palveluun)(siirryt toiseen palveluun)