Siirry sisältöön
Saavutettavuusdirektiivi.fi

Saavutettavuus tarkoittaa helpommin käytettäviä verkkopalveluita. Saavutettavuutta voidaan arvioida WCAG-standardin avulla. Suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää huomioida eri käyttäjäryhmien tarpeet.

Saatat kuulua niihin, jotka pystyvät käyttämään verkkopalveluita ilman ongelmia. Sinulla on ehkä sorminäppäryyttä osua pieniinkin klikkailtaviin kohtiin. Silmäsi erottavat tekstin, vaikka se olisi pientä ja tausta olisi värikäs. Jaksat lukea monimutkaisempaakin asiantuntijatekstiä ja käyttää energiaa löytääksesi etsimäsi.

Kaikille verkkopalveluiden käyttäminen ei kuitenkaan ole yhtä helppoa. Eikä sinuakaan ehkä haittaisi, jos verkkopalveluita olisi sujuvampi käyttää.

Suomessa on yli miljoona ihmistä, jotka tarvitsevat saavutettavuutta.

Suomessa on yli miljoona ihmistä, jotka tarvitsevat saavutettavuutta. Se on valtava määrä ihmisiä, jotka joutuvat taistelemaan arkisten asioiden hoitamisessa. Monet jäävät kokonaan verkkopalveluiden ulkopuolelle.

Saavutettavuusdirektiivin tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta. Siis sitä, ettei kukaan jää palveluiden ja yhteiskunnan ulkopuolelle. Tavoitteena on, että jokainen pystyy toimimaan täysivertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Eli asioimaan virastoissa ja kunnan sivuilla tai hoitamaan asiansa verkossa.

Lue lisää saavutettavuusdirektiivista valtiovarainministeriön sivuilta.(siirryt toiseen palveluun)

Saavutettavuus ei ole vain tekninen toimenpide

Saavutettavuus ei ole vain tekninen toimenpide, jonka voi naksauttaa päälle tai pois. Se on kokonaisvaltainen tapa suhtautua verkkoviestintään ja digitaalisiin palveluihin.

Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että saavutettavuus tarkoittaa helppokäyttöisempiä verkkopalveluita. Siis paremmin suunniteltuja ja tehtyjä.

Käytännössä saavutettavuus on kuitenkin eri asioita eri kohderyhmille. On siis tärkeää tiedostaa, kenelle verkkopalvelua suunnitellaan. Jos halutaan palvella kaikkia, monien kriteerien pitää täyttyä.

Tutustu tarkemmin saavutettavien verkkopalveluiden suunnitteluun.

Monia käyttötapoja ja -tilanteita

Digitaalisia palveluita käytetään monilla tavoilla. Esimerkkejä erilaisista tavoista ovat sokeidet selaimet, ruudunlukuohjelmat sekä puhallusohjeus. Jotkut käyttävät palveluita pelkällä näppäimistöllä, yhdellä kädellä tai silmäohjauksella.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa eri kohderyhmille

Saavutettavuus tarkoittaa eri asioita eri kohderyhmille. Sokeiden tarpeet eroavat näkövammaisten tarpeista. Lukihäiriöt ja liikuntarajoitteet asettavat myös erilaisia vaatimuksia.

Saavutettavien verkkopalveluiden kehittämisessä käytetään WCAG-standardia. Verkkopalvelun pitää täyttää siihen kuuluvat kriteerit. Lisäksi olisi hyvä huomioida eri kohderyhmät ja niiden erityistarpeet.

Mitä saavutettavuus sitten tarkoittaa eri kohderyhmille? Tässä joitakin esimerkkejä.

Sokeat

Useimmat toimivat pelkän kuulon varassa. Verkkopalveluita käytetään siis ruudunlukuohjelmalla, joka lukee, mitä verkkopalvelussa sanotaan. Verkkopalvelun pitää siis olla koneellisesti luettava.

Ruudunlukuohjelma ei kuitenkaan lue vain tekstiä, vaan kaiken sisällön kuvista navigaatioelementteihin. Kuvat pitää siis nimetä kuvaavasti, eikä jättää nimeksi XYZ321.

Hiiren käyttäminen on melko haastavaa ilman näköaistia. Verkkopalvelun pitää siis olla käytettävissä pelkällä näppäimistöllä.

Muut näkövaikeudet

Näkövammaisten tarpeet eroavat sokeiden tarpeista. Sokeille on ihan sama, miltä verkkopalvelu näyttää. Näkövammaiselle visuaalisuuden sen sijaan pitää olla mahdollisimman selkeä.

Verkkopalvelusta on siis hyvä tehdä rauhallinen ja ohjaava. Sitä ei kannata kuormittaa nurkasta nurkkaan erilaisilla elementeillä. Sisällön pitää edetä lineaarisesti.

Tekstin ja taustan kontrastien on myös oltava tarpeeksi vahvat. Näin varmistetaan, että teksti erottuu taustasta ja esimerkiksi linkit muusta tekstistä.

On myös hyvä välttää väriyhdistelmiä, joiden tiedetään olevan vaikeita värisokeille. Tällaisia ovat esimerkiksi punainen ja vihreä. Pelkkiä värejä ei voi myöskään käyttää merkitsemään tiettyä toimintoa. Esimerkiksi linkit eivät voi olla vain eri värillä kuin muu teksti, vaan ne pitää erottaa toisella tavalla.

Fyysiset haasteet ja motoriset häiriöt

Fyysisiä ja motorisia haasteita voi kenellä tahansa olla pitkin päivää. Verkkopalveluita käytetään monissa tilanteissa: puhelin kaivetaan taskusta samalla, kun kävellään kiireessä kadulla kirkkaassa auringonpaisteessa tai illalla unisena hampaita pestessä. Aina ei pysty käyttämään kahta kättä, eikä sorminäppäryyskään aina riitä.

Jotta verkkopalvelu olisi saavutettava, pitää klikattavien alueiden olla tarpeeksi isoja. Niin isoja, ettei niihin osumiseen tarvita sorminäppäryyttä, vaan se käy helposti.

Palvelun pitää myös toimia pelkällä näppäimistöllä. Minkään toimintojen suorittamiseen ei pitäisi vaatia sormi- tai hiirinäppäryyttä.

Kuulovaikeudet

Kuuron äidinkieli ei ole suomi, vaan viittomakieli. Monet sanonnat ja puheessa käytetyt ilmaisut eivät siis ole tuttuja. Sellaisia pitäisi siis välttää ja sen sijaan pyrkiä tuottamaan selkokieltä.

On myös tärkeää huomioida, ettei minkään sisällön pitäisi olla sivustolla pelkästään äänimuodossa. Videoissa pitää olla tekstitykset, jotta niissä oleva tieto välittyy.

Sisältöön pitää siis panostaa. Sitä pitäisi olla helppo ymmärtää ja lukea. Myös rakenteen pitäisi olla looginen. Kuvailevat otsikot ja loogisesti etenevät otsikkotasot auttavat.

Lukihäiriö

Lukihäiriöisille pitkät ja vaikeaselkoiset tekstimassat ovat haastavia. Olisi hyvä pyrkiä tuottamaan tekstiä, jota on helppo ymmärtää, hahmottaa ja lukea. Sen lisäksi visuaalisilla keinoilla voidaan auttaa ymmärtämään.

Teksti on hyvä tasata vasempaan reunaan. Fontin olisi hyvä olla helppolukuista. Sisältöä kannattaa elävöittää kuvilla, jotka tukevat sisältöä. Ennen kaikkea sisältö on hyvä pitää lyhyenä, selkeänä ja yksinkertaisena. Käytännössä se tarkoittaa siis lyhyitä sanoja, lauseita ja kappaleita.

Katso myös havainnollistava kuva eri kohderyhmien tarpeista(siirryt toiseen palveluun)

Saavutettavuus hyödyttää kaikkia

Saavutettavuus hyödyttää erityisesti niitä, jotka jäävät palveluiden ulkopuolelle. Siitä on kuitenkin hyötyä kaikille verkon käyttäjille.

Saavutettava verkkopalvelu on parempi kuin tavallinen. Sitä on helpompi käyttää, hallita ja ymmärtää.

Lue lisää aiheesta

Saavutettavuus verkkopalveluissa

7 asiaa, jotka voit tehdä saavutettavuuden eteen jo nyt

Liikenne- ja viestintäministeriön ohjelma palveluiden kehittämisestä esteettömiksi(siirryt toiseen palveluun)